كل عناوين نوشته هاي احمد حاجبي

احمد حاجبي
[ شناسنامه ]
تبريک منظوم سال نو ...... جمعه 93/12/29
تبريک سياسي! ...... جمعه 93/12/29
اندر حکايت معلم و محصّل... ...... دوشنبه 93/12/25
غزلي براي غزه ...... شنبه 93/5/4
اي دوست نگو که در جهنّم بودي! ...... دوشنبه 93/4/9
از روي دست سهراب! ...... يكشنبه 93/4/1
پيغمبر دزدان رفت... ...... چهارشنبه 93/1/6
نشد كه من و تو هرگز كنار هم باشيم ...... يكشنبه 92/12/11
با آن نگاه سرد و زبان گزنده اش... ...... جمعه 92/5/25
  ==>   ليست آرشيو شده ها